सासर ...

 अलक :


तिच्या मनाची झालेली घालमेल बघून 

त्यानेच त्याच्या प्रश्नाचे उत्तर देऊ टाकले 

कारण सासरी जाणारी प्रत्येक मुलगी

राजवाड्यात मोठी झालेली नसते, 

हे त्याला चांगलेच ठाऊक होते............

Comments

Popular posts from this blog

मैत्रीचे प्रेम...

मी , तो आणि समुद्र .....